بازار ماهی فروشی سنتی در چابهار



ایرنا-چابهار-شهرستان چابهار با توجه به موقعیت راهبردی و اتصال به آب های اقیانوسی مکانی مناسب برای فعالیت های شیلاتی و انواع آبزیان است.بازار ماهی فروشی سنتی در چابهار یکی از مکان های عرضه انواع ماهی است

22 آبان 1395

14:33

عکس: رستم کریمی نژاد

37 عکس














































































نوشته شده در تاریخ شنبه 22 آبان 1395 توسط رستم کریمی